کمیته تحقیق

تحقیقات
کمیته تحقیقات شرکت از تاریخ 72/9/9 در نیروگاه آغاز بکار نمود. از مهر ماه 1375 در راستای اهداف و برنامه های وزارت نیرو در جهت گسترش فعالیتهای تحقیقاتی بعنوان یکی از کمیته­ های اقماری برق منطقه ­ای مازندران به فعالیت خود ادامه داد و با توجه به تشکیل ساختار جدید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، فعالیتهای تحقیقاتی شرکت از سال 1395 بر اساس آئین نامه­ های ابلاغی از شرکت مادر تخصصی در حال انجام می باشد.

سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
به‌منظور برآورده‌سازی و تحقق ماموریت‌، چشم‌انداز و ارزش‌های شرکت، بهره‌گیری از استانداردهای سیستمی (کیفیت، ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و زیست‌محیطی) جهت مدیریت بهتر فرآیند‌های سازمان، با توجه به گسترش ارتباطات بین سازمانی و تعهد مدیریت ارشد در تحقق ماموریت، چشم‌انداز سازمان در دستور کار شرکت از سال 1378 قرار گرفت که در نهایت منجر به اخذ گواهینامه‌ی استاندارد ISO9002:94 در سال 1378 و اخذ گواهینامه‌ی استاندارد ISO9001:2000 در سال 1383 گردید. از سال 1383 تاکنون با رویکرد فرایندی بر مبنای الزامات استاندارد ISO9001-2000 سیستم مجددا طراحی و هر ساله مورد ممیزی شرکت گواهی‌دهنده قرار گرفته است. در حال حاضر نیز شرکت دارای گواهینامه ISO 9001 براساس ویرایش 2008 می باشد و اقدامات لازم جهت ارتقاء آن به ویرایش 2015 در دست انجام می باشد.
با توجه به نقش و اهمیت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در راستای خط‌مشی سازمان، نیروگاه از سال 1385 با انتخاب رویکرد استقرار سیستم OHSAS18001-1999 فعالیت خود را آغاز و در سال 1386 با تدوین روش‌ها و دستور‌العمل‌ها و استقرار آن‌ها در ‌کلیه‌ی سطوح سازمان و انجام ممیزی داخلی و شخص ثالث موفق به دریافت گواهینامه‌ی OHSAS18001-1999 گردید و کلیه‌ی فعالیت‌های سازمان بر اساس الزامات این سیستم سازماندهی و تحت کنترل قرار گرفته و از طریق انجام ممیزی‌های داخلی و مراقبتی نتایج آن در جهت بهبود و ارتقای سیستم‌های بهداشتی و ایمنی استفاده می‌گردد و این استاندارد در سال 1388 براساس ویرایش 2007 مورد ممیزی قرار گرفت (OHSAS 18001:2007) و گواهینامه‌ی آن نیز اخذ گردید و هر ساله مورد ممیزی شرکت گواهی‌دهنده قرار می­گیرد.
از سال 1380 شرکت به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی و حمایت از فعالیت‌های حفاظتی محیط‌زیست ضمن اجرای پروژه‌های متعدد جهت کاهش عوامل مخرب و با توجه به اهمیت موضوع اقدام به ایجاد ساختار سازمانی متناسب در معاونت مهندسی (شیمی و محیط زیست) نموده است و استقرار استاندارد زیست‌محیطی ISO14001 را در برنامه‌ی خود به‌عنوان یکی از اهداف و پروژه‌های اصلی نیروگاه قرار داده که در سال 1388 موفق به اخذ گواهینامه ی استاندارد ISO 14001:2004 از شرکت گواهی‌دهنده شد. این رویکرد همانطور که اشاره شد، سالیانه توسط شخص ثالث وهر 6 ماه در ممیزی داخلی مورد ارزیابی و بازنگری قرار می‌گیرد و با برگزاری جلسه‌ی کمیته‌‌ی بازنگری مدیریت ضمن بررسی موانع، پیشنهاد بهبود جهت رفع موارد مغایرت صورت می‌گیرد. با توجه به انتشار ویرایش جدید استاندارد، اقدامات لازم جهت ارتقاء گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی شرکت به ویرایش 2015 در دست انجام می باشد.