مدیران عامل

مدیران عامل شرکت مدیریت تولید برق نکا (نیروگاه برق شهید سلیمی نکا)

ردیف نام دوره مسئولیت تحصیلات  
1 سیدحسن رضویان 1357-1356  

 

 

2 محمد حسین عباسیان 1360-1357  

 

 

3 محمد تقی سلیمانی 1364- 1361
1369- 1365
فوق لیسانس مکانیک  
4 حسین فکری 1365-1364 لیسانس فیزیک  
5 سیف ا... علی اصغری 1389- 1369 لیسانس مهندسی برق (الکتروتکنیک)
فوق لیسانس مهندسی صنایع
 
6 محمد ابراهیم طالبیان 1394- 1390 فوق لیسانس برق الکترونیک
دکتری مدیریت DBA
 
7 محسن نعمتی تا کنون-1394 لیسانس مکانیک
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
 

8

 

حسینعلی تازیکی 1400 تا اکنون فوق لیسانس مهندسی صنایع

9

 نوراله  ادبی فیروزجایی  1402 تا کنون مهندسی مکانیک