اهداف و ماموریت ها

نیروگاه نکا تدوین چشم‌انداز ، ماموریت و ارزش‌های سازمانی خود را توسط مدیران و با مشارکت کارکنان سازمان و با شروع فعالیت شرکت در سال 1371 و  همزمان با واگذاری راهبری نیروگاه به شرکت مدیریت تولید برق نکا، آغاز و در طول مدت فعالیت بر اساس تغییرات شرایط داخلی و الزامات قانونی و دولتی و نیز همسو با نیاز مشتریان مورد بازنگری قرار داده است. پس از حدود 2 سال کار آموزشی و با استفاده از خدمات مشاور، کتابچه‌ی آرمان مشترک سازمان در سال 79 تدوین و به کلیه‌ قسمت‌ها ابلاغ شد و بازنگری آن نیز طبق دستورالعمل بازنگری آرمان مشترک (MR5I02) صورت پذیرفت که با تدوین استراتژیها در سال 1387 بازنگری آرمان مشترک در قالب سند استراتژیک مورد اقدام قرار گرفت .

چشم‌انداز:
ما می‌خواهیم با تکیه بر توانایی‌ها و تخصص کارکنان و قرارگیری در رده‌ ممتاز نیروگاه‌های کشور، مظهر اعتماد و اطمینان شبکه‌ برق ایران باشیم.

ماموریت:
راهبری نیروگاه شهیدسلیمی نکا برای تولید برق مطمئن مطابق با استاندارهای برق کشور و فروش انرژی تولیدی مبتنی بر ساز و کارهای رقابتی بازار برق و تعهد و سودآوری، تامین منافع ذینفعان، رعایت الزامات زیست‌محیطی و رشد و بالندگی مستمر کارکنان با توجه به ارزش‌ها و اولویت‌های اخلاقی.