تماس با ما

 

 

نشانی: مازندران، شهرستان نکا، کیلومتر 25 جاده زاغمرز، صندوق 65 نیروگاه شهید سلیمی
تلفن: (011) 34544008      (011) 34622342-5
نمابر: (011) 34544006
کد پستی: 48531-41131
صندوق پستی: 165
نوع شرکت: سهامی خاص
شماره ثبت: 57
تاریخ ثبت: 1370/12/2
کد اقتصادی:  4113-1171-1391
شناسه ملی:  10101336787
وب سایت: www.nekapowerplant.ir
پست الکترونیک: info [at] nekapowerplant.ir
کانال تلگرام: @nekapowerplant_ir

 


ساعات کاری و ایام تعطیل: ...


 

لیست تلفنهای سازمانی:

تلفنخانه (011) 34622342-5
دبیرخانه (011) 34622656
   
مدیرعامل 
دفتر مدیرعامل (011) 34622203-4
دفتر مدیر حراست (011) 34622349
مدیر روابط عمومی (011) 34622452
واحد حقوقی (011) 34622362
پایگاه مقاومت بسیج (011) 34622013
دفتر هسته گزینش (011) 34622614
   
نیروگاه بخار 
دفتر آمار فنی (011) 34622628
مدیر امور بهره برداری (011) 34622352
   
نیروگاه سیکل ترکیبی  
مدیر امور بهره برداری (011) 34622364
   
معاونت مهندسی و برنامه ریزی  
معاونت مهندسی برنامه ریزی (011) 34622025
مدیر گروه کامپیوتر واطلاعات (011) 34622683
   
معاونت منابع انسانی و تحقیقات  
دفتر معاونت نیروی انسانی (011) 34622203-4
   
معاونت مالی و پشتیبانی 
دفتر معاونت مالی و پشتیبانی (011) 34622203-4
مدیر امور مالی و ذیحسابی (011) 34622442
مدیر امور تدارکات (011) 34622350
مدیرامور نظارت بر خدمات (011) 34622615
فروشگاه شرکت تعاونی و مصرف (011) 34622347

 

ثبت شکایت، انتقاد، پیشنهاد