ارزشهای سازمانی

ارزش‌های سازمانی نیروگاه شهید سلیمی نکا:

  • رعایت ارزش‌های دینی، اخلاقی و حرفه‌ای
  • پایبندی به نظم، انضباط و قانون
  • مشارکت کارکنان و ارتقاء دانش و مهارت آنان و یادگیری سازمانی
  • توزیع عادلانه‌ فرصت‌ها، تسهیلات و خدمات در بین کارکنان
  • اهتمام به کیفیت و تعالی سازمانی
  • رعایت حقوق مشتریان
  • تعامل سازنده با جامعه و رعایت الزامات زیست‌محیطی
  • حفظ منافع ذینفعان