ارتباط با حراست نیروگاه

 

 

سامانه پیام کوتاه حراست: 3000290194

پست الکترونیک حراست: herasat@npgm.ir

دفتر مدیر حراست: 34622710 (011)