طی حکمی از سوی مهندس نعمتی مدیرعامل شرکت، مهندس علی اکبر یگانه بعنوان حسابرس داخلی شرکت منصوب شد

1398/04/15 - 11:53

­­­­­­­­­­­­­­­­     مهندس علی­ اکبر یگانه سرخکلایی طی حکمی از سوی مهندس محسن نعمتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا، به مدت 2 سال به عنوان حسابرس داخلی شرکت منصوب شد.