واحد 4 بخاری نیروگاه نکا مجددا وارد مدارتولید شد.

1397/01/23 - 17:12

       واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت 440 مگاوات ساعت که از بیست و یکم اسفند­ماه به منظور انجام تعمیرات میاندوره ­ای از مدار خارج شده بود، پس از 23 روز کار فشرده تعمیراتی مجدداً به شبکه سراسری برق پیوست.

    در طول این تعمیرات دوره ای اقدامات و فعالیت­ های مختلفی به شرح زیر در تجهیزات عمده واحد انجام پذیرفت:

- قلیاشویی بویلر و ایرپری هیترها.

- رفع نشتی­ های بویلر.

- رفع نشتی دود از بدنه ایرپری هیترهای یک و دو.

- تعویض هر دو فن مربوط به اف دی فن­ های شمار یک و دو.

- اسید شویی کندانسور اصلی.

- جت پرژر کولرهای آب سرویس و کندانسور فرعی.

- بازدید و تمیز کاری مشعل ­ها.

- ترمیم آسیب دیدگی سیم پیچ روتور و استاتور الکتروموتور کندانسیت پمپ شماره یک.

- رفع لرزش و تعویض بیرینگ الکتروموتور پمپ آب دریای شماره یک.

     تعمیرات میاندوره ای واحدهای بخار، هر شش ماه یکبار و به منظور حفظ آمادگی و پایداری تولید در فصل تابستان و زمستان، با تکیه بر توانمندی کارشناسان داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل صورت می گیرد.