رئیس انجمن بسکتبال کارگری استان منصوب شد

1403/03/21 - 15:36

           شهرام چوپانی رئیس دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا طی حکمی از سوی بهزاد محمودی رئیس هیأت ورزش­های کارگری استان مازندران به عنوان رئیس انجمن بسکتبال کارگری استان منصوب شد.