آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1-31/ 1402 ( تامین 4 دستگاه خودروی سواری سمند ، پژو با مدل 1396 به بالا با راننده و امکانات کامل