در آذر ماه امسال محقق شد: تولید انرژی در نیروگاه نکا از مرز هفتصدوهفتادو پنج میلیون وششصد هزار­­ کیلو­وات ساعت­ گذشت

1400/10/07 - 16:33

       مدیرعامل شرکت ­مدیریت ­تولید­ برق ­نکا از تولید بیش از 775 میلیون و607 هزار ­کیلووات­ ساعت انرژی در آذرماه امسال در نیروگاه شهیدسلیمی نکا خبر داد.

     محسن نعمتی با اعلام این خبر افزود: از این میزان تولید بالغ بر748 میلیون و949 هزارکیلووات­ ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

     وی گفت: در این ماه حدود 94 درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخاری و حدود 6 درصد در واحدهای بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد، طوری که در نه ماه ابتدای امسال حدود 82 درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.

    نیروگاه شهید سلیمی نکا با 4 واحد بخار به ظرفیت هرکدام 440 مگاوات، 2­ واحد گازی به ظرفیت هریک 137.6 مگاوات و یک واحد بخارسیکل­ ترکیبی با ظرفیت 160 مگاوات نقش موثری در پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.