برگزاری دوره آموزشی تجهیزات الکتریکی در نیروگاه نکا

1400/10/07 - 16:00

      به منظور افزایش آگاهی کارکنان دوره آموزشی تجهیزات الکتریکی نیروگاهی با تاکید برموضوع چنج اور دیوایس(Automatic change over device)  در نیروگاه شهیدسلیمی نکا برگزار شد.

      در این دوره که جمع کثیری از تکنسین ­های تعمیرات ابزار­دقیق و اپراتورهای الکتریک بهره­ برداری نیروگاه­ بخار و تکنسین­ های معاونت مهندسی و برنامه­ ریزی حضور داشتند، شاهرخ امیر­سلیمانی از کارشناسان خبره ابزار­دقیق مباحث ارتباط الکتریکی پست با واحدهای تولیدبرق نیروگاه، تجهیز چنج اور دیوایس قدیمی نصب شده در واحد های 1، 3و 4 بخار نیروگاه و تجهیز چنج اور دیوایس طرح جدید (HSBT) نصب شده در واحد 2 بخاری و همچنین نحوه فعال سازی، زمان، شرایط انجام و بررسی سیگنال­ های ورودی و حفاظت­ های الکتریکی را در اداره آموزش به صورت تئوری و در بهره ­برداری شرکت به صورت عملی به همکاران آموزش داد.

این دوره آموزشی در دو گروه برای 40 نفر از همکاران به مدت زمان 30 ساعت برگزار گردید.