واحدچهاربخار نیروگاه نکا به مدار تولید بازگشت

1400/09/03 - 16:51

      واحد شماره چهار بخار نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت 440 مگاوات پس از انجام تعمیرات میاندوره ­ای به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

      به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق نکا، این واحد که طبق برنامه زمانبندی و با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق ایران و به منظور حفظ آمادگی و تولید پایدار انرژی در فصل سرما از مدار خارج شده بود پس از 10 روز فعالیت تعمیراتی مجدداً به مدارتولید بازگشت.

  این گزارش می­ افزاید، در طول تعمیرات این واحد فعالیت­ های مختلفی شامل: قلیاشوئی بویلر و ایرهیترها، رفع نشتی سمپل کولر مربوط به کنداکتیویته بخار زنده، بررسی درجه حرارت یاتاقان پمپ شماره یک آب دریا، بازدید از اکسپنشن خروجی پمپ­های آب دریا، سرویس باند اسکرین، بازدید از پره ردیف آخرتوربین فشار ضعیف و فیدپمپ توربینی، بازدید استافینگ باکس فیدپمپ RL21 ، رفع اشکال والو RQ22S001 ، بازدید کانال­های ژنراتور و بررسی ارتعاش اف دی فن­ها بر روی تجهیزات واحد انجام شد.