موفقیت ورزشی فرزند همکار

1400/08/24 - 17:32
چاپ

حسن رادمرد فرزند حسین رادمرد از کارکنـان شرکت مدیریت تولیدبــــرق نکا با عقد قرارداد رسمی3 ساله به تیم فوتبال امیدهای صبای قم حاضر در لیگ یک امیدهای کشور پیوست.

رادمرد عضویت در تیم­های فوتبال پدیده ساری ، پیام مقاومت ساری و بزرگسالان آبلو را در کارنامه ورزشی خود دارد.