سیدمهدی رکابی بعنوان مسئول امور ایثارگران شرکت منصوب شد.

1400/04/29 - 17:19

   محسن نعمتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا، طی حکمی سیدمهدی­ رکابی را به مدت دو سال به عنوان مسئول امور ایثارگران شرکت منصوب نمود.