انتصابات در شرکت مدیریت تولید برق نکا

1400/01/29 - 16:08

             طی احکام جداگانه ­ای از سوی مهندس محسن نعمتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا، سیدموسی نظام زاده قلعه ­سری به عنوان سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ­ریزی، ولی ­الله باباجانی گرجی به عنوان سرپرست نیروگاه سیکل­ ترکیبی و سیدابوالقاسم محمدی قلعه ­سری به­ عنوان سرپرست امور بهره ­برداری نیروگاه بخار شرکت منصوب شدند.