موفقیت ورزشی فرزند همکار احمد دیندار از کارکنان نیروگاه

1399/10/07 - 15:36

احمدرضا دیندار فرزند احمد دیندار از کارکنان نیروگاه شهیدسلیمی نکا شاغل در شرکت تعمیرات صنایع نیروگاهی مازندران(صنیر)، در بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی او- اسپرت کشور (عبور از موانع ورزشی) که به صورت مجازی برگزار شد، در رشته آمادای آقایان رده سنی نوجوانان به مقام دوم دست یافت.