ملاقات حضوری

چاپ

نحوه و زمان ملاقات حضوری با مدیرعامل:

           متقاضیان ملاقات با مدیرعامل ضمن تماس با دفتر روابط عمومی شرکت می توانند جهت ارتباط حضوری /تلفنی با مدیرعامل هماهنگی نمایند.

شماره تماس دفتر روابط عمومی :  34622720-011