واحدهای­ گازی بلوک سیکل­ ترکیبی نیروگاه نکا به مدار تولید بازگشتند.

1399/03/25 - 09:52
چاپ

واحدهای­ گازی بلوک سیکل­ ترکیبی نیروگاه نکا به مدار تولید بازگشتند.

      واحدهای گازی بلوک سیکل­ ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا پس از انجام بازدید 2000 هزار ساعت مجدداً وارد مدار تولید شدند.

    به گزارش مدیر امور تعمیرات نیروگاه سیکل­ ترکیبی در طول این تعمیرات که طبق برنامه ­زمانبندی و به منظور آمادگی حداکثری برای تولید در فصل تابستان و پیک مصرف برق به مدت 4 روز انجام شد، اقداماتی به شرح زیر در بخش­های مختلف مکانیک، الکتریک و ابزار­دقیق، صورت پذیرفت:

- فعالیت­های تعمیرات دوره­ ای مطابق دستورالعمل در بخش­های مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق.

- بازدید از مسیر داغ واحدها در بخش­های اتاق احتراق و پره ­های ورودی و خروجی کمپرسور و توربین.

- تزریق گاز SF6 به بریکرهای(کلیدهای قدرت) خروجی واحد یک ­گازی.

- بازدید، سرویس و تمیزکاری پست و شستشوی مقره ­ها.

- شستشوی فیلترهای کوالسر هوا هر دو واحد.

- تعویض شعله بین اتاق احتراق واحد 2 گازی.

- انجام عملیات پولیش ­کاری اسلیپ رینگ ژنراتور.

- تعویض 3 عدد از اکسپنشن ­های گاز بالای چمبر واحد 2 گازی.

- سرویس و رفع نشتی از ترانس استیشن ( ترانس تغذیه داخلی مشترک) واحد 2 گازی.

       عبدالرضا محمودی افزود: مطابق دستورالعمل و طبق برنامه زمانبندی علاوه بر انجام تعمیرات های پیشگیرانه اساسی، پس از 2000 ، 4000 و 8000 ساعت کارکرد معادل توربین ، واحدهای گازی با هماهنگی خارج و بازدید­ها و فعالیتهای تعمیراتی مورد نیاز جهت نگهداری و پایداری واحدها انجام می­شود.