بازدیدکارکنان نیروگاه شاهرود از نیروگاه نکا

1398/08/21 - 14:35

بازدیدکارکنان نیروگاه شاهرود از نیروگاه نکا

      جمعی از کارکنان بهره ­برداری نیروگاه شهیدبسطامی شاهرود در راستای اهداف آموزشی و تبادل تجارب از نیروگاه شهیدسلیمی نکا بازدید نمودند.

     در ابتدای این بازدید سرپرست اداره روابط عمومی نیروگاه در نشستی صمیمانه ضمن خیر مقدم گویی و ابراز خرسندی از میزبانی کارکنان نیروگاه شاهرود، در خصوص معرفی نیروگاه، ظرفیت تولید، استقرار سیستم­های متنوع تولیدبرق، توانمندی نیروگاه در حوزه بومی سازی و ساخت داخل قطعات نیروگاهی و … مطالبی بیان داشت. سپس فیلم­هایی در خصوص معرفی نیروگاه و مشقات نگهداری، تعمیرات، بهره برداری و تولید انرژی در نیروگاه به نمایش در آمد.

      در ادامه بازدید میدانی از بخش­های مختلف و سالن­ های توربین، اتاق فرمان، امور شیمی و تأسیسات واحدهای بخاری و سیکل­ترکیبی، همراه با توضیحات کارشناسان انجام شد.