مقاله مهندس مصطفی مهدوی آکردی از کارشناسان نیروگاه شهیدسلیمی نکا در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق و مکانیک و مکاترونیک پذیرفته و بصورت سخنرانی ارائه شد.

1398/04/15 - 11:59

      مقاله مهندس مصطفی مهدوی آکردی از کارشناسان نیروگاه شهیدسلیمی نکا با عنوان « مقایسه بین دستگاه­های SVC وSTATCOM FACTS  برای افزایش پایداری سیستم قدرت » از سوی کمیته داوران پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش­های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک پذیرفته و به صورت سخنرانی ارائه شد.در

      خاطرنشان می­شود که کنفرانس مذکور بهمن ماه سال گذشته در دانشگاه خواجه نصیر طوسی برگزار شد. 

      همچنین این مقاله در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) و کنسرسیوم محتوای ملی (Civilica) نمایه شده است.