ارتباط مستقیم با مدیرعامل

چاپ

مراجعه کننده گرامی :                                                                                                                                

                                                                                                                                 
شما میتوانید از طریق فرم زیر پیام خود را مستقیما به مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا ارسال نموده و توسط کد رهگیری دریافت شده نسبت به پیگیری پیام خود اقدام فرمایید.
در صورت درج ایمیل صحیح، پاسخ مدیرعامل برای شما ارسال خواهد گردید.
سوالات پرتکرار و دارای کاربرد عمومی در همین صفحه به همراه پاسخ منتشر میگردد.