برگزاری مانور آمادگی در زمان نشت مواد شیمیائی در نیروگاه نکا

1398/02/31 - 12:54

برگزاری مانور آمادگی در زمان نشت مواد شیمیائی در نیروگاه نکا

      بمنظور افزایش آمادگی و سرعت عمل کارکنان و نیز ایجاد هماهنگی بین گروه­های عملیاتی، مانور آمادگی در زمان نشت مواد شیمیایی در نیروگاه شهیدسلیمی نکا برگزار شد.

      به گزارش کارشناس مسئول ایمنی و بهداشت محیط کار، در این کار تمرینی که با موضوع نشت مواد شیمیایی همراه با مصدومیت یکی از کارکنان در ساختمان آب­ ژاولسازی نیروگاه سیکل­ترکیبی به اجرا در آمد، گروه­های عملیاتی از بخش­های ایمنی و آتش­نشانی، درمانگاه، حراست، خدمات، شیمی سیکل ­ترکیبی و درمانگاه شرکت صدرا حضور داشتند.

     بخش عملیاتی مانور در پی مشاهده نشت مواد شیمیایی و درخواست کمک از اداره ایمنی و درمانگاه توسط کارکنان شیمی سیکل­ ترکیبی آغاز شد. پرسنل شیمی قبل از حضور اکیپ درمانی مصدوم فرضی را به مکان دوش و چشم شویی هدایت و نسبت به شستشوی چشم و محل سوختگی پوست وی مبادرت کردند.

 اکیپ درمانگاه پس از رسیدن به محل و انجام اقدامات اولیه مصدوم فرضی را به درمانگاه انتقال دادند، همزمان خنثی ­سازی  و هدایت مواد شیمیایی به مسیر پساب  توسط نیروهای ایمنی و آتش نشانی انجام پذیرفت و نیروهای حراست با کمک پرسنل ایمنی نسبت به کنترل محوطه و هدایت خودروهای امدادی به محل وقوع حادثه مبادرت کردند.

      همچنین در این مانور اکیپ اعزامی درمانگاه شرکت صدرا  نیز در محل حادثه حضور یافتند و در زمینه کمک و انتقال مصدوم به درمانگاه همکاری نمودند.

      در پایان گروه پاک سازی نسبت به تمیز کاری محل و برداشتن موانع اقدام کردند.