بازدید دانش ­آموزان دبیرستان نمونه دولتی شادروان گلدوست از نیروگاه نکا

1398/02/28 - 10:55

بازدید دانش ­آموزان دبیرستان نمونه دولتی شادروان گلدوست از نیروگاه نکا

       دانش ­آموزان رشته ریاضی دبیرستان نمونه دولتی شادروان گلدوست شهرستان نکا به منظور آشنایی با فرایند تولیدبرق از نیروگاه شهیدسلیمی نکا بازدید نمودند.

     در این بازدید در جهت آگاه ­سازی دانش­ آموزان با دشواری شرایط تولید و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی، ابتدا فیلم­هایی در خصوص معرفی نیروگاه و مشقات نگهداری، تعمیرات، بهره ­برداری و تولید انرژی در نیروگاه به نمایش در آمد، سپس کارشناسان نیروگاه به تشریح توانمندی­های کارکنان نیروگاه در زمینه بهره برداری، تعمیرات و نگهداری واحدها و پیچیدگی مراحل مختلف تولید انرژی پرداختند.  

      در پایان بازدیدکنندگان ضمن بازدید از تأسیسات نیروگاه­ بخاری و استماع توضیحات کارشناسان از نزدیک با نحوه فعالیت کارکنان و مراحل تولیدبرق آشنا شدند.