پذیرش مقاله مهندسین نیروگاه مهدی شجاعی و اکبر جهانبخش در کنفرانس بین المللی مهندسی تکنولوژی و نوآوری

1398/02/28 - 10:42

مهدی شجاعی      اکبر جهانبخش رستمی

  مقاله مهندس مهدی شجاعی و اکبر جهانبخش رستمی از کارشناسان نیروگاه شهیدسلیمی نکا با عنوان « تحلیل اگزرژی استفاده از مواد متخلخل در لوله مبدل حرارتی مارپیچ » از سوی کمیته داوران کنگره بین ­المللی مهندسی، تکنولوژی و نوآوری مورد پذیرش قرار گرفته و در سایت کنگره مذکور به نشانی:WWW.ETICONG.COM بارگذاری شده است.

      خاطرنشان می­شود که کنفرانس مذکور طی روزهای اول و دوم آگوست مصادف با دهم و یازدهم  مردادماه سالجاری در دانشگاه دارم اشتات کشور آلمان برگزار خواهد شد.