بازدید دانش ­آموزان هنرستان فنی شهیدمطهری نکا از نیروگاه نکا

1398/02/23 - 10:12
چاپ

بازدید دانش ­آموزان هنرستان فنی شهیدمطهری نکا از نیروگاه نکا

       دانش ­آموزان پایه دوازدهم هنرستان فنی شهیدمطهری شهرستان نکا به منظور آشنایی با فرایند تولیدبرق از نیروگاه شهیدسلیمی نکا بازدید نمودند.

     در این بازدید در جهت آگاه­ سازی افکار عمومی با دشواری شرایط تولید برق و ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی، ابتدا فیلم­هایی در خصوص معرفی نیروگاه و مشقات نگهداری، تعمیرات، بهره ­برداری و تولید انرژی در نیروگاه به نمایش درآمد، سپس کارشناسان نیروگاه به تشریح توانمندی­های کارکنان نیروگاه در زمینه تعمیرات و نگهداری واحدها و پیچیدگی مراحل مختلف تولید انرژی پرداختند.  

      در پایان بازدیدکنندگان ضمن بازدید از تأسیسات نیروگاه­ بخاری و استماع توضیحات کارشناسان از نزدیک با نحوه فعالیت کارکنان و مراحل تولیدبرق آشنا شدند.