تولید 11 میلیارد و 33 میلیون و 874 هزار کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه‌ ‌نکا

1398/02/05 - 16:01

تولید 11 میلیارد و 33 میلیون و 874 هزار کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه‌ ‌نکا

       نیروگاه شهیدسلیمی نکا در سال گذشته با آمادگی تولید بیش از 12 میلیارد و 187 میلیون کیلو وات ساعت موفق به تولید 11 میلیارد و 33 میلیون و 874 هزار کیلووات ساعت انرژی شد.

     به گزارش روابط عمومی شرکت، از این میزان تولید 10 میلیارد و 553 میلیون و 761 هزارکیلو وات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تحویل شد.

      ضمناً حدود 83 درصد انرژی تولیدی در واحدهای بخاری و حدود 17 درصد آن در بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد.