بازدید دانش­ آموزان دبیرستان­ کوثر اسلام ­آباد از نیروگاه نکا

1398/02/02 - 17:27

بازدید دانش­ آموزان دبیرستان­ کوثر اسلام­آباد از نیروگاه نکا

       در آستانه هفته مشاغل، جمعی از دانش­ آموزان دبیرستان کوثر اسلام ­آباد میاندرود به منظور آشنایی بیشتر با توانمندی­های صنعت برق از نیروگاه شهیدسلیمی نکا بازدید نمودند.

     در این بازدید در راستای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بهینه انرژی، ابتدا فیلم­هایی در خصوص معرفی نیروگاه و مشقات نگهداری،­تعمیرات، بهره برداری و تولید انرژی در نیروگاه به نمایش در­آمد، سپس کارشناسان نیروگاه به تشریح توانمندی­ها و دستاوردهای کارکنان نیروگاه در زمینه تعمیرات و نگهداری واحدها، موفقیت­های حاصل شده در بخش ساخت داخل و فرایند پیچیده تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی پرداختند.  

      در پایان بازدیدکنندگان ضمن بازدید از تأسیسات نیروگاه­ بخاری و استماع توضیحات کارشناسان از نزدیک با نحوه فعالیت کارکنان و مراحل تولیدبرق آشنا شدند.