بازدیدنیروهای جدیدالاستخدام شرکت توزیع نیروی برق مازندران از نیروگاه نکا

1397/11/22 - 10:43

بازدیدنیروهای جدیدالاستخدام شرکت توزیع نیروی برق مازندران از نیروگاه نکا

      نیروهای جدیدالاستخدام شرکت توزیع نیروی برق مازندران به منظور آشنایی با فرآیند تولید انرژی از نیروگاه شهیدسلیمی نکا بازدید نمودند.

     در این بازدید که در آغازین روزهای ورود هفتاد نفر از سیمبانان جدیدالاستخدام شرکت توزیع نیروی برق مازندران به عرصه خدمت در صنعت برق و در راستای اجرای برنامه مدیریت مصرف برگزار شد، در ابتدا فیلم­هایی در خصوص معرفی نیروگاه و فرآیند نگهداری، تعمیرات، بهره برداری و تولید انرژی در نیروگاه به نمایش در آمد . سپس کارشناسان نیروگاه به تشریح چرخه تولیدبرق و فرایند پیچیده تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی پرداختند و به پرسش­های مطروحه پاسخ گفتند.  

      در پایان بازدیدکنندگان ضمن بازدید از تأسیسات نیروگاه­ و استماع توضیحات کارشناسان از نزدیک با نحوه فعالیت کارکنان و مراحل تولیدبرق آشنا شدند.