برگزاری دوره آموزشی مبانی و الزامات سیستم مدیریت یکپارچه IMS

1397/07/05 - 15:38

برگزاری دوره آموزشی مبانی و الزامات سیستم مدیریت یکپارچه IMS   در نیروگاه نکا

       دوره آموزشی مبانی و الزامات سیستم مدیریت یکپارچه IMS  در نیروگاه شهیدسلیمی نکا برگزار شد.

 با توجه به انتشار ویرایش جدید استاندارد سیستم­ های مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، دوره آموزشی مبانی و الزامات سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای  ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 با حضور مدیران و کارشناسان نیروگاه برگزار شد.

      در این دوره آموزشی تغییرات عمده و کلان انجام شده در مبانی، واژگان، ساختار و کلیه بندهای استانداردهای مذکور توسط مدرس دوره تشریح شد.