تولید یک میلیارد و 401 میلیون و 310 هزار­کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه‌ ‌نکا

1397/06/17 - 17:19

       نیروگاه شهیدسلیمی نکا در مردادماه سالجاری یک میلیارد و 401 میلیون و 310 هزار کیلووات ساعت انرژی تولید کرد.

      به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق نکا، از این میزان تولید بالغ بر یک میلیارد و 350 میلیون و 775 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تحویل شد.

      در این ماه 79.7 درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخاری و 20.3 درصد در واحدهای سیکل­ ترکیبی بدست آمد، همچنین سهم سوخت گاز در تولید انرژی کل به 100 درصد رسید.

      خاطرنشان می­شود در 5 ماهه اول امسال 44.6 درصد انرژی تعهدی نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.