تولید 969 میلیون و 457 هزار کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه‌ ‌نکا

1397/04/17 - 16:25

تولید 969 میلیون و 457 هزار کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه‌ ‌نکا

      نیروگاه شهیدسلیمی نکا در خردادماه سال جاری 969 میلیون و 457 هزار کیلووات ساعت انرژی تولید کرد.

      به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق نکا، از این میزان تولید 930 میلیون و 507 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تحویل شد.

      در این ماه  85.4 درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخاری و  14.6 درصد در واحدهای سیکل ترکیبی بدست آمد، همچنین با کاهش محدودیت تخصیص سوخت  گاز، سهم گاز در تولید انرژی کل به 97.4 درصد افزایش یافت.

      لازم به ذکر است که در طول این ماه براساس برنامه پیش بینی شده تعمیراتی، واحدهای 1 و 2 بخاری جهت انجام تعمیرات میاندوره ای در مجموع به مدت 30 روز و واحد 2 گازی برای انجام تعمیرات اساسی و LTE به مدت 31 روز از مدار خارج و واحد بخار سیکل ترکیبی نیز بدلیل خروج واحد 2 گازی در وضعیت نیم باری قرار داشت.

      خاطرنشان میشود در 3 ماهه اول امسال  20.8 درصد انرژی تعهدی نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.