تماس با ما

چاپ

 

 

نشانی: مازندران، شهرستان نکا، کیلومتر 25 جاده زاغمرز، صندوق 165 نیروگاه شهید سلیمی
تلفن: (011) 34622711-16
نمابر: (011) 34544006
کد پستی: 41131-48531                                               صندوق پستی: 165
نوع شرکت: سهامی خاص
شماره ثبت: 57
تاریخ ثبت: 1370/12/2
کد اقتصادی:  4113-1171-1391
شناسه ملی:  10101336787
وب سایت: www.npgm.ir
پست الکترونیک: info [at] npgm.ir
کانال پیامرسان سروش: @npgm_ir
کانالپیامرسان گپ: @npgm_ir

 


ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه از ساعت 7:45 الی 15:45


 

لیست تلفنهای سازمانی:

تلفنخانه (011) 34622711-16
   
   
مدیرعامل 
دفتر مدیرعامل (011) 34622703-4
دفتر مدیر حراست (011) 34622709
مدیر روابط عمومی (011) 34622720
واحد حقوقی (011) 34622722
پایگاه مقاومت بسیج (011) 34622759
دفتر هسته گزینش (011) 34622725
   
نیروگاه بخار 
دفتر آمار فنی (011) 34622772
مدیر امور بهره برداری (011) 34622770
   
نیروگاه سیکل ترکیبی  
مدیر امور بهره برداری (011) 34622760-61
   
معاونت مهندسی و برنامه ریزی  
معاونت مهندسی برنامه ریزی (011) 34622730
مدیر گروه کامپیوتر واطلاعات (011) 34622737
   
معاونت منابع انسانی و تحقیقات  
دفتر معاونت نیروی انسانی (011) 34622729
   
معاونت مالی و پشتیبانی 
دفتر معاونت مالی و پشتیبانی (011) 34622703-4
مدیر امور مالی و ذیحسابی (011) 34622705
مدیر امور تدارکات (011) 34622717
مدیرامور نظارت بر خدمات (011) 34622790
فروشگاه شرکت تعاونی و مصرف (011) 34622781-2

 

ثبت شکایت، انتقاد، پیشنهاد