پذیرش مقاله مهندس جواد خمی از کارکنان شرکت در پنجمین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر ایران.

1397/03/21 - 10:57

      مقاله مهندس جواد خمی از کارکنان امورالکتریک معاونت تعمیرات نیروگاه شهیدسلیمی نکا با عنوان « تشخیص عیوب موتورهای القایی با استفاده از آنالیز جریان استاتور به روش ویولت » از سوی هیات داوران پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی برق و کامپیوتر ایران با تأکید بر دانش بومی، پذیرفته و به صورت پوستر ارائه شد.

      خاطرنشان می­شود که کنفرانس مذکور به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار گردید.