برگزاری دوره آموزشی امنیت ملی در نیروگاه نکا

1397/01/16 - 14:50

       در راستای آگاه ­سازی امنیتی و ارتقاء دانش حفاظتی کارکنان، دوره آموزشی امنیت ملی سطح 2 در نیروگاه شهیدسلیمی نکا برگزار شد.

       در این دوره آموزشی که با همکاری حراست کل استان مازندران و به مدت 18 ساعت برگزار شد، 94 نفر از مدیران و کارکنان شاغل در مشاغل حساس نیروگاه حضور داشتند.