انتصاب در شرکت مدیریت

1396/12/16 - 15:19

     مهندس محسن نعمتی رئیس هیئت ­مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا، طی احکام جداگانه ­ای حسن شکیبای بیدرونی را به عنوان معاون منابع انسانی و تحقیقات و مهندس عزیزا…  حق­شناس را به عنوان معاون مهندسی و برنامه ­ریزی شرکت منصوب شد

                                     عزیز ا.. حق شناس.              حسن شکیبای بیدرونی