در مسابقه قصه ­خوانی فرزندان کارکنان صنعت برق حرارتی:محمدحسن جعفری در بین فرزندان ­کارکنان نیروگاه نکا به عنوان نفر برتر انتخاب شد

1401/10/19 - 15:48

        در مسابقه قصه­ خوانی فرزندان کارکنان صنعت برق حرارتی، محمدحسن جعفری در بین فرزندان کارکنان نیروگاه شهیدسلیمی به عنوان برتر دست یافت.

    عیسی جان­نثاری فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهیدعبادیان نیروگاه شهیدسلیمی نکا با اعلام این خبر افزود: معاونت فرهنگی حوزه مقاومت بسیج صنعت برق حرارتی کشور به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج یک دوره مسابقه قصه­خوانی را به صورت مجازی در دو رده سنی کودکان 7 تا 9 سال و 10تا 15 سال ویژه دختران و پسران برگزار نمود که در پایان اثر ارسالی محمد حسین جعفری فرزند عبدالرضا جعفری از بین آثار ارسالی فرزندان کارکنان نیروگاه شهیدسلیمی در رده سنی 7 تا 9 سال به عنوان اثر برتر انتخاب شد.