کارکنان ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت سیمان مازندران از نیروگاه نکا بازدید­کردند

1401/09/03 - 09:56
چاپ

        کارکنان ایمنی و بهداشت حرفه ­ای شرکت سیمان مازندران به منظور آگاهی و آشنایی بیشتر با اقدامات عملی نیروگاه در راستای پدافند غیر عامل و مدیریت بحران و نیز فرایند سخت تولیدبرق از تاسیسات نیروگاه شهیدسلیمی نکا بازدید کردند.

       به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق نکا این بازدید به منظور آگاهی کارکنان شرکت سیمان مازندران با اقدامات و برنامه های پدافند غیر عامل ومدیریت بحران و نیز سختی فراینــد تولید برق در نیروگاه و تــرویج فرهنگ مدیـریت مصرف انرژی برگزار شد.

     در این بازدید ابتدا کلیپ­هایی در خصوص معرفی نیروگاه و سختی نگهداری، تعمیرات، بهره برداری و تولید انرژی به نمایش در­آمد. سپس کارشناسان به تشریح شرایط و اقدامات نیروگاه در راستای پدافند غیر­عامل و مدیریت بحران و نیز توانمندی­ها و دستاوردهای کارکنان نیروگاه، موفقیت­های حاصل شده در بخشهای مختلف، ساخت داخل قطعات نیروگاهی و پیچیدگی مراحل مختلف تولید انرژی پرداختند.

     در پایان پرسنل شرکت سیمان مازندران ضمن بازدید از تأسیسات نیروگاه­ بخار و استماع توضیحات کارشناسان از نزدیک با اقدامات در زمینه پدافند غیرعامل ونحوه فعالیت همکاران و مراحل تولیدبرق آشنا شدند.